HOUBRECHTS KATRIEN

Contacteer ons!
013 22 00 35

Contact

De meest complete zorg voor onze patiënten

Katrien Houbrechts zorgt voor professionele palliatieve thuiszorg

Wie verneemt ongeneeslijk ziek te zijn, krijgt een harder dobber te verwerken. Voor veel patiënten is het van groot belang in hun vertrouwde thuisomgeving te kunnen blijven. Thuisverpleegkundige Katrien Houbrechts uit regio Hasselt staat u in dit geval bij met allround palliatieve thuiszorg.

Wat kan palliatief zorgkundige Katrien voor u betekenen?

Zowel op fysisch als mentaal vlak geeft thuisverpleegster Katrien u de nodige ondersteuning.

  • Hygiënische zorgen
  • Pijnbestrijding
  • Symptoombestrijding
  • Medicatie opvolgen

Kortom: de levenskwaliteit van de ongeneeslijk zieke patiënt optimaliseren.

Palliatieve zorgen, ook voor uw omgeving van nut

Ook voor de omgeving van de ongeneeslijk zieke patiënt is dit een bittere pil om te slikken. Voor hen biedt palliatieve zorgkundige Katrien de nodige mentale bijstand.

Bovendien staat deze zelfstandige verpleegster altijd voor u klaar, de klok rond!

Palliatieve thuiszorg in Hasselt of regio Herk-de-stad? Bel gerust naar thuisverpleegkundige Katrien Houbrechts.